D’r Lenz kemmt!

Kaum is d’r letzte Schnee jetaut; da wärds uff unsen Howe laut.
Ich niesche ausen Fänster –
Wer macht den Krach? „De Wänster:
Zwar hat’s bein Kläjen mich jeschtärt,
doch hawwichs lange nich jehärt,
drum guck‘ ich zu un schbiere:
„D’r Lenz schteht forr d’r Tiere!“

Günter Krause